MHC MEDİKAL

MYOTON III

Myoton, , Esneklik ve Direnç ölçerek kasların mekanik özelliklerini ölçen, invazif olmayan, patentli, taşınabilir (<0,5 Kg) bir sistemdir.

Myoton, Ton, Esneklik ve Direnç ölçerek kasların mekanik özelliklerini ölçen, invazif olmayan, patentli, taşınabilir (<0,5 Kg) bir sistemdir.